• slider CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN XUÂN THÀNH
  • slider " CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, DỊCH VỤ HẬU MÃI "

Chi tiết sản phẩm

TRUNG TÂM THÔNG BÁO KHẨN CẤP DÒNG SX-2000 (TIÊU CHUẨN EN54)

Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả : Trung tâm quản lý hệ thống thông báo TOA SX 2000 là một hệ thống ma trận âm thanh theo tiêu chuẩn quốc tế. Nó có thể kết hợp một đơn vị đầu vào âm thanh cho 1 đơn vị đầu ra âm thanh. Các micro chọn vùng từ xa của hệ thống SX 2000 cũng tạo lên 1 ma trận âm thanh có thể định tuyến và kiểm soát ưu tiên cho các nguồn âm thanh. SX 2000 có sẵn 8 đầu vào và 8 đầu ra điều khiển để kiểm soát tính trạng hoạt động của hệ thống. SX 2000 hoạt động ổng định với nguồn cung cấp 24V DC.