• slider CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN XUÂN THÀNH
  • slider " CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, DỊCH VỤ HẬU MÃI "

Chi tiết sản phẩm

MICRO ĐỂ BÀN

Mã sản phẩm :
Giá : Liên hệ
Mô tả : Micro thông báo TOA PM-660 là loại micro thông báo điện động. Có công tác nhấn nói và cần khóa.