• slider CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN XUÂN THÀNH
  • slider " CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH, DỊCH VỤ HẬU MÃI "

Dự án

Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát.
Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát.
Cung cấp và lắp đặt trạm biến thế, hệ thống điện, mạng, âm thanh, PCCC, điều hòa không khí.
Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống âm thanh, camera quan sát
Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện, mạng, âm thanh, PCCC, chống sét.
Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát.
Cung cấp vật tư thiết bị và thi công lắp đặt hệ thống camera quan sát.
Cung cấp thiết bị hệ thống âm thanh thông báo
Cung cấp lắp đặt hệ thống âm thanh thông báo và hội nghị